Jan Modaal

Wie zijn wij?


Wij zijn de Belgische burger, wij zijn jou, jij bent ons, wij zijn samen wie wij zijn, onderdanen van een land dat een zakdoek groot is, maar het niet altijd even nauw neemt met vrijheden, noch met verkiezingsuitslagen. 


Deze Jan Modaal is een doorsnee burger, maar misschien net iets minder doorsnee dan anderen. Reeds enkele tientallen jaren expert in centralisatie en analyse van alle soorten gegevens voor overheden en grote privé bedrijven. Gegevens waaronder die van miljoenen Jannen.


Deze organisaties willen alles van Jan Modaal weten, niettegenstaande wettelijke bepalingen die, éénmaal puntje bij paaltje komt, opzij worden geschoven door de immer groeiende drang om Jan Modaal te kennen, zijn gedrag te kunnen voorspellen en uiteindelijk ook te bepalen. 


Jan Modaal moet het recht hebben de eigen mening te verkondigen, maar de kanalen waarmee hij dit kan worden tegen hem gebruikt en uiteindelijk wordt hem de mond gesnoerd als die mening volgens de overheid niet strookt met het 'algemeen belang'.


Deze site is gemaakt door en voor Jan Modaal en Jan is met veel meer dan men ons wil doen geloven!