Waarom is er een probleem met de vrije meningsuiting ?

De relatie tussen de overheid en Vrije Meningsuiting : "Fake News"


De term "Fake News" is pas echt doorgebroken dankzij de Amerikaanse president Trump die het niet altijd zo nauw nam met de waarheid en de (democratische) pers hiervan beschuldigde. We hebben deze term leren kennen als haaks staande op de waarheid.


In de afgelopen jaren is het gebruik van de term exponentiëel toegenomen: iedereen maakt er gebruik van om anderen ongelijk te geven, de mond te snoeren en alle credibiliteit te ontnemen, zelfs al heeft de gebruiker van die term het ook bij een verkeerd eind. In een aantal gevallen is het "Fake News" zo flagrant verkeerd omdat het zo sterk de waarheid ontkent (zoals de platte aarde theorie). In andere gevallen betreft het informatie die als dusdanig bestempeld wordt door een organisatie of persoon die de eigen belangen beschermt terwijl nu net deze de waarheid geweld aandoen. 


Problematisch wordt het wanneer er een patroon ontstaat waarbij deze term door éénzelfde instantie gebruikt wordt om systematisch alternatieve meningen dood te kloppen. Wanneer deze instantie dan nog een overheid is (waar men de staatsomroep en bij uitrbeiding veel media kan rekenen), ontstaat er echt een zeer fundamenteel probleem voor de vrije meningsuiting. 

 

Neem nu het voorbeeld hiernaast: een typisch zoekresultaat wanneer men zoekt op "Fake News" en COVID-19. In plaats van een resultaat dat een collectie is van allerhande meningen, gaat het enkel over het bestrijden van "Fake News" ... door de overheid. 


Er worden allianties aangegaan tussen democratische overheden en sociale media en andere platformen die ooit de vrije meningsuiting hoog in het vaandel droegen. Langs de éne kant is er Facebook met al z'n opgekochte apps, Google, Amazon en dergelijke meer die zitten op een gigantische hoeveelheid gebruikersdata die doorgaans wordt geanalyseerd en doorverkocht zonder respect voor de privacy (tot dit dankzij klokkenluiders de pers haalt) . Langs de andere kant heb je de overheden die willen weten wie op heden, maar ook in de toekomst een 'gevaar' kan vormen voor de politieke agenda.


Bedrijven als Google en Amazon zijn doorgaans tientallen keer meer waard dan het bruto nationaal product van een doorsnee Europese lidstaat. Landen als het onze staan machteloos tegen deze kolossen en proberen er dan maar mee samen te werken. 


Meer dan ooit luidt het credo "informatie = macht". Helaas staat Jan Modaal volstrekt machteloos... of men probeert de illusie te creëren dat dit zo is.