Netwerk van bronnen voor vrije meningsuiting

Hoewel de massamedia de burgers tracht te overtuigen van het feit dat kritische stemmen slechts een kleine minderheid vertegenwoordigen, is dit niet zo. Helaas is het momenteel zo dat de berichtgeving in de media gestuurd wordt door overheid en internationale organisaties in media en andere sectoren. 


Als vrije meningsuiting niet meer mogelijk is op sociale en klassieke media, dient de vrije meningsuiting een eigen mediaplatform te organiseren.


Hieronder vind je een overzicht van een heel aantal kritische stemmen uit allerhande sectoren die het beleid aan de kaak stellen

en de mensen trachten te overtuigen weer voor zichzelf te denken.

Onafhankelijke sites met vrije(re) meningsuiting en berichtgeving

Naam van de website

Omschrijving

Artsen Voor Vrijheid is een neutrale, onafhankelijke organisatie die getuigenissen verzamelt van artsen en specialisten, zorgpersoneel en verpleegkundigen, wetenschappers en laboranten, patiënten en hun familie, zelfstandigen, werknemers en ouders. 

Platform dat burgers informeert over hun rechten in de COVID wereld van vandaag en nieuws brengt hieromtrent alsook opiniestukken en getuigenissen. 

De blog van advocate Carine Knapen die vanuit juridisch en wetenschappelijk statistisch oogpunt sterke kanttekeningen plaatst bij de gestuurde berichtgeving in de media en de overheidsmaatregelen.

Meer dan 700 Belgische en Europese artsen roepen de overheid op om zich onafhankelijk te laten informeren en een open debat te houden omtrent COVID-19, gebaseerd op objectieve gegevens. Veel interessante artikels en getuigenissen. 

De vzw hierachter tracht door middel van informering de schade te beperken door de gevolgen van vaccinatie, dit bespreekbaar te maken en mensen die hierdoor schade hebben geleden bij te staan. 

Documentaire site die het verhaal achter het hoe en waarom brengt van een geplande COVID-19 pandemie en de machten die hierachter verscholen zitten.

Een website bedoeld om de verzwegen informatie in de media toch naar buiten te brengen. 

Een rijke verzameling van artikels en opinies omtrent COVID-19 die in zeer weinig media aan bod komen, doch erg belangrijk zijn te kennen.

Een platform, beweging en vereniging voor en met Vrije Dappere Belgen die met eer en waarachtigheid, authenticiteit en integriteit het natuurlijk recht op vrijheid behouden, bewaken en neerzetten.

Destijds het gekende P-Magazine die op regelmatige basis ook beter onderzoekskournalistiek brachten. Dit bestaat enkel nog als website, maar de kritische instelling is gelukkig bewaard gebleven.

Nieuwsplatform met nieuwsitems uit binnen- en buitenland, geschreven door en gemaakt voor mensen met een open ingesteldheid.